Salgs- og leveringsbetingelser

 

Priser og leveringsbetingelser

Kjøpers innkjøps vilkår gjelder kun dersom dette er skriftlig avtalt og bekreftet av selger. Forøvrig gjelder NL.01

Priser fås opplyst på forespørsel. Alle priser er eksl. mva og frakt.

* i margen betyr anbrekspriser ): bestillinger i fra brutte forpakninger eller at vi har beregnet erstatninger eller dimensjonert deres anlegg, da gjelder vår faste installasjons pris, som er 20 % på veiledende pris. Dog gjelder faste priser gitt i tilbud så lenge tilbudet er gyldig.

 

Min. ordreavgift

Ved ordre under 500 kr uttas en min. ordre avgift på kr 80,- pr. ordre.

(gjelder ikke ved installasjon)

 

Betalingsbetingelser

Netto pr. 14 dager dersom annet ikke er avtalt.

Etter forfall belastes purregebyr kr 60,- samt 0,73 % rente pr. på begynt  måned.

 

Retur av varer

Retur av kjøpt utstyr aksepteres ikke uten forutgående avtale og skjer for kundens regning og risiko. Spesialbestilte varer tas ikke i retur. Komponenter som returneres pågrunn av feil ekspedering eller fabrikasjons feil, god skrives kunden uten ekstra omkostninger. Ved avtalt retur av standard lager vare beregnes et retur gebyr tilsvarende 30 % av  varens listepris på kjøpetidspunktet, samt 1 frakt avgift.

Ved retur må følgende opplysninger medfølge det returnerte materiell:

Årsak/feil symptomer (ved garanti) bestillingsdato

-Automasjons-service pakkseddel eller faktura nummer.

 

Garanti og Service

Automasjons-Service avhjelper vederlagsfritt fabrikasjons-, konstruksjons-, eller materialfeil som oppstår de 12 første mnd. etter levering til kunde.

Garantien omfatter ikke:

-Feil som følge av ikke forskriftsmessig behandling eller oppbevaring.

-Feil hvor vedlikehold og service på komponent har vært utført av andre enn

Automasjons-Service.